Vilkė

Spėjama gimimo data: 2019-01-01, sveria 16 kg, ūgis ties ketera 57 cm, ženklinta, skiepyta, sterilizuota. Vilkė – žmogaus šuo. Kad ir kuo būtų susidomėjusi, pašaukta vardu visad prieina prie žmogaus. Atrodo, net nugaroje (tik tiek to laukinio vilko ir likę) turi akis: iškelsi aukštyn ar įkiši į kišenę ranką – tuoj prisiartina draugiškai, smalsiai patikrinti. Už malonius žodžius ir jautrų elgesį atsidėkoja ištikimu žvilgsniu, meilumu, kantrybe (leidžiasi net pasturgalio sijonėlio žiemines padalkas išpešioti) ir viltimi, kad galbūt Tu ir esi mano žmogus. Vilkei Tu turėtum būti jautrus ir bendraujantis, būnantis su JA, o ne tik sugrįžtantis po darbų ir kitų reikalų. Vilkė – Žmogaus šuo. Ar Tu – Vilkės žmogus? Draugiška su suaugusiais ir vaikais. Sutaria su kai kuriais šuneliais. Į prieglaudą pateko 2024 sausį, buvo rasta Alytuje, šalia Gulbynės ežerėlio. Šeimininkai taip ir neatsirado. Laiku išvesta reikaliukus susitvarko lauke. Ar su katinėliais sutaria nežinome, bet esant reikalui galime patikrinti.


Estimated date of birth: 01/01/2019, weight: 16 kg, height at the withers: 57 cm, microchipped, vaccinated, spayed. Vilkė is a human dog. No matter what she is interested in, she always approaches when called by name. It seems that even her back (that's the only thing left of her wild wolf ancestry) has eyes: if you raise your hand or put it in your pocket, she will immediately approach you in a friendly, curious way. She will thank you for your kind words and sensitive behavior with a loyal look, affection, patience, and the hope that maybe you are her human. With Vilkė, you should be sensitive and communicative, spending time with her, and not just returning home after work and other obligations. Vilkė is a human dog. Are you Vilkė's human? Friendly with adults and children. Gets along with some dogs. Vilke entered the shelter in January 2024 after being found near Gulbynė lake in Alytus. Her original owners never showed up. Usually patient when needing to go outside. We don't know if she gets along with cats, but we can check if necessary.


Nuoroda į facebook