Susipažinkite su Šansu


Šansas pasaulį mato ne akimis, o širdimi, nes šis mielas pūkuotukas yra visiškai aklas. Žmonės rado Šansą klaidžiojantį laukuose Alytaus rajone ir atvežė į prieglaudą. Iš pradžių praminėme jį Niurzga, kadangi jis urzgaliojo ant mūsų visų. Greičiausiai Šansas apako staiga ir nespėjo su tuo susigyventi, todėl reaguoja į nematomą "priešą", į kitus šunelius reaguoja kaip į kliūtį, ginasi parodydamas dantukus ir aplodamas, o eidamas atsimuša į kliūtis. Tačiau apsipratęs su aplinka, jis nusiramino, ir tapo tikru rankinuku. Atėjus laikui pasivaikščioti, jis trepsi, šokinėja ir džiaugiasi žmonių draugija, todėl iš Niurzgos tapo Šansu. Voljere yra tvarkingas, moka reikaliukus atlikti išvestas į lauką, bet patekęs į naują teritoriją, būtinai turi ją paženklinti. Apie 8-9 metų amžiaus (g. 2015), nedidelio ūgio (32 cm ūgio, 6-7 kg svorio), ženklintas, skiepytas, kastruotas. Šansas apsilankė gyvūnų kirpykloje ir siunčia linkėjimus auksarankei Vilmutei už sutvarkytą ir kvepiantį kailiuką.


Šansas sees the world not with his eyes but with his heart because this cute pooch is completely blind. People found Šansas wandering in the fields in the Alytus district and brought him to the shelter. At first, we named him Niurzga (Grouch) because he growled at us all. Šansas probably went blind suddenly and didn't have time to deal with it, so he reacts to an invisible "enemy," responds to other dogs as obstacles, defends himself by showing his teeth and barking, and occasionally bumps into objects while walking. However, after getting used to the environment, he calmed down and became a very sweet dog. When it's time to go for a walk, he jumps and enjoys the company of people, which is why he became from Niurzga to Šansas. In the aviary, he is tidy, but when entering a new territory, he must mark it. He's about 8-9 years old (born in 2015), small (32 cm tall, 6-7 kg in weight), microchipped, vaccinated, and neutered. Šansas recently visited the groomer and sends his best wishes to Vilmutė for giving him a well-groomed and fragrant coat.

Šanso vaizdo įrašas (video)