Romnis

Spėjama gimimo data: 2022-01-01, sveria 14 kg, ūgis ties ketera 34 cm, ženklintas, skiepytas, kastruotas. Į prieglaudą pateko 2023 m. rugpjūtį, kai buvo rastas klaidžiojantis Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Šis įstabus simpatulis yra švelnus užsispyrėlis, vis dar nedrįstantis eiti pasivaikščioti. Kas kartą prisegus Romniui pavadėlį girdime jo vidinį balsą: „Pasėdėsiu, paignoruosiu, mane išglostys, išmyluos, o jeigu gražiu žodžiu pašauks eiti drauge, tai dar ir pilvuką išversiu. O jau tada mane kaip karalaitį nuneš ten, kur reikia, – kas gi gali atsispirti tokiai geraširdei meilybei...“. Ieškomas pats pačiausias žmogus, kuris būtų kantrus, neskubantis, galintis šiek tiek reguliuoti savo gyvenimą pagal vaikino poreikius, suprantantis, kad Romnis dar tik mokosi įveikti savo baimes, vaikščioti su pavadėliu. Draugiškas su suaugusiais, vaikais ir kai kuriais kitais šuneliais. Reikaliukus daryti lauke dar nėra išmokęs. Ar su katinėliais sutaria nežinome, bet galime patikrinti.


Estimated date of birth: 01/01/2022, weight: 14 kg, height at the withers: 34 cm, microchipped, vaccinated, neutered. Romnis entered the shelter in August 2023, he was wandering in the territory of Druskininkai municipality. Despite his adorable appearance, Romnis is a mild-mannered yet stubborn dog who still hesitates to venture out for walks. Whenever the leash is on, his inner dialogue echoes: "I'll sit, I'll charm them, they'll shower me with affection, and if they ask me with a gentle word, I might just roll over. And even then, like royalty, they'll lead me where I need to be - who can resist such genuine affection?". We seek owners who possess patience, understanding, and willingness to adjust their lifestyle according to Romnis's needs. Romnis is still learning to overcome his fears and adapt to walking on a leash. He's friendly with adults, children, and some other dogs.
Note: Romnis has yet to learn indoor habits. We're uncertain about his compatibility with cats, but we can check if needed.


Nuoroda į facebook