Šainas

Šios vasaros pabaigoje Šainas atklydo į riešutyną Alytaus rajone. Niekas jo nepasigedo, taigi skelbiame naujų namų paiešką.
Šunelis imlus mokslui, jį motyvuoja skanukai ir pagyrimai, jis mielai juos užsidirba mokydamasis komandas. Šainas moka atsisėsti, duoti leteną ir rodo norą užmegzti ryšį su žmogumi. Jis jau turėjo progą apsilankyti kirpykloje. Grožio procedūras Šainui padovanojo mūsų auksarankė Vilmutė. 

Panašu, kad namų aplinka jam dar nepažįstama, tačiau jis greitai apsiprato ir elgėsi pavyzdingai. Tuo pačiu pasitikrinome kaip jam sekasi važiuoti mašinoje, vaikščioti miesto aplinkoje - įsitikinome, kad Šainas yra kuo tikriausias nešlifuotas deimantas. Viskas ko jam trūksta - supratingi šeimininkai, kurie padės nukreipti jo entuziazmą tinkama linkme.

Apie 5-6 metų amžiaus (g. 2018), didelio ūgio (58 cm). Į naują gyvenimą Šainą išleidžiame pilnai sutvarkytą - ženklintą, skiepytą, kastruotą ir tikrai ne sargo funkcijoms atlikti.


At the end of this summer, Šainas wandered into a nut farm in the Alytus district. Since no one missed him, we are now searching for a new home for him. 

This dog is highly receptive to learning and is motivated by treats and praises. He eagerly earns these rewards by learning commands. Šainas knows how to sit, give a paw, and shows a strong desire to build a bond with people.

He already had a chance to visit the groomer. It seems that the home environment is not yet familiar to him, but he got used to it quickly and behaved in an exemplary manner. At the same time, we checked how he rides in a car, walk in the city environment - we made sure that Šainas is the truest diamond. All he needs are caring owners who can guide his enthusiasm in the right direction.

About 5-6 years old (born 2018), tall (58 cm). We release Šainas into his new life fully prepared - microchipped, vaccinated, neutered and certainly not to perform the functions of a yard guard.

Šaino vaizdo įrašas (video)