ŪDRIUS

Džentelmeniškasis Ūdrius:

Skiepytas, kastruotas, ženklintas, gimęs 2010-01-01, ūgis ties ketera 32 cm, sveria 12 kg.

Ūdrius priklausomai nuo nuotaikos - kartais meilus, šokinės prašydamas paglostymų, kartais net nereaguos, nes kieme turės savo nosies uostymų reikalų. Pavadėlio vaikštant netempia. Draugiškas nepažįstamiems suaugusiems bei vaikams. Šiuo metu voljere gyvena su kitais savo likimo broliais ir sesėm, kiemelyje laksto palaidas. Su kitais šuneliais ir su visais sutaria. Maistelio negina. Buvusių šeimininkų matomai nebuvo nešiojamas, nes vengia būti pakeltas, pradeda muistytis ir bando įkasti.
Ūdriukas jau senjoras, vaikščiojimo metu koja už kojos nesiskubėdamas savo patirties pilna nosele viską smalsiai uostinėja. Labai norėtųsi sulaukti jam nuostabios šeimos, kuri suteiktų meilės kupiną gyvenimą. Atvyko 2023 m. birželio mėn. iš Alytaus rajone esančios sodybos, nes buvo priklydęs pas žmones. Šeimininkai taip ir neatsirado. Reikaliukus daryti kiemelyje nėra išmokęs. Ar su katinėliais sutaria nežinome, bet esant reikalui galime patikrinti.


Birthday: 01-01-2010
Height at the withers 32 cm, weight 12 kg.
Vaccinated, neutered, marked.
Depending on the mood: He is sometimes affectionate, jumps up asking for pats and sometimes he won't even respond, because he will have his own nose-sniffing business in the yard. He is not pulling the leash while walking. Friendly to unfamiliar adults and children.
At the moment, he lives in the aviary with other brothers and sisters of his fate, he runs loose in the yard with other dogs and gets along with them.
Does not protect food.
He was obviously not carried by the previous owners, because he avoids being picked up - starts to wriggle and tries to burrow.
Ūdrius is already a senior, while walking one foot behind the other, taking his time and sniffing everything around to fill up with experiences.
I would really like to get him a wonderful family that will give him a life full of love.
Arrived in 2023 in June from a homestead in the Alytus district, because he got lost among people. The owners never showed up. He has not learned to do things in the yard. We don't know if it gets along with the cats, but we can check if it’s necessary.