Švilpikas

Spėjama gimimo data: 2023-01-01, sveria 10 kg, ūgis ties ketera 40 cm. Ženklintas, skiepytas, kastruotas. Švilpikas judrus, guvus jaunuolis. Šalia žmogaus meilus ir pasiryžęs išbučiuoti už gerą žodį ir paglostukus, o ypač – už pažadą eiti pasivaikščioti. Kieme... Nors kokiame kieme! Tai turi būti laukai, kloniai, miškai, kad nuo namų jus galėtų nuvesti iki pasaulio krašto ir atgal. Jis net ant ilgo pavadžio nuspės Jūsų parenkamą kryptį, tik kad greitis būtų išlaikytas. Šis eiklūnas – aktyviems, mėgstantiems būti gamtoje, kasdien galintiems skirti laiko ilgiems pasivaikščiojimams (o dar geriau – pabėgiojimams) šeimininkams. Draugiškas su suaugusiais, vaikais ir kitais šunimis. 2023 m. gruodžio mėn., rastas klaidžiojantis Alytaus teritorijoje, šeimininkai taip ir neatsirado. Reikaliukų kieme daryti nėra išmokęs.


Estimated date of birth: 01/01/2023, weighs 10 kg, height at the withers 40 cm. Microchipped, vaccinated, neutered. Švilpikas is an agile, clever young dog. He thrives with a loving person who is willing to offer praise, affection, and especially a promise of a walk. In the yard... Although in what yard! It must be fields, groves, forests, so that he can take you from home to the edge of the world and back. Even on a long leash, he will predict the direction you choose, just so that the speed is maintained. This dog is best suited for active owners who enjoy nature and can dedicate time to daily walks, or even runs. He is friendly with adults, children, and other dogs. In December 2023, he was found wandering in Alytus, and his owners never appeared. He has not yet learned to do his business outside. We are unsure if he gets along with cats, but we can check if necessary.


Švilpiko vaizdo įrašas (video)