Laimė

Spėjama gimimo data: 2012-01-01, svoris: 23,6 kg, ūgis ties ketera: 47 cm, ženklinta, skiepyta, sterilizuota. Laimė yra širdelė, kuri mėgsta lėtus pasivaikščiojimus ir žmogaus dėmesį. Eidama pavadėlio netempia, pakviesta sustoja paglostymams. Ji draugiška su suaugusiais ir vaikais, yra švelni ir išmintinga kompanionė. Prieglaudos kiemelyje laisvai vaikštinėja su kitais šuneliais, bimbinėdama uosto teritoriją ir visada dairosi, kas prieis ją paglostyti.  Laimė į prieglaudą pateko 2022 m. lapkritį. Priklydo pas žmones į sodybą, deja šeimininkai taip ir neatsirado. Prieglaudoje pastebėjome įtartinus gumbelius ant Laimės kūno. Pasitikrinus paaiškėjo, kad tai dariniai nuo užsikrėtimo poodinėmis kirmėlėmis. Tai mums byloja, kad net jei Laimė kažkada ir turėjo namus, ten ja nebuvo tinkamai rūpinamasi. Gydymas praėjo sklandžiai, susidarę mazgeliai pašalinti operacijos metu, buvo paskirti vaistai ir profilaktinės priemonės metams. Dabar visi nemalonumai jau praeityje. Reikaliukų kieme daryti nėra išmokusi. Ar su katinėliais sutaria nežinome, bet esant reikalui galime patikrinti.


Estimated date of birth: 01/01/2012, weight: 23.6 kg, height at the withers: 47 cm, microchipped, vaccinated, spayed. Laimė is a sweetheart who loves slow walks and human attention. She does not pull on the leash while walking, stops for petting when invited. She is friendly with adults and children and is a gentle and wise companion. She walks freely with other dogs in the shelter yard, exploring the area and always looking for someone to pet her. Laimė entered the shelter in November 2022. She wandered onto people's homestead, but unfortunately, her owners never showed up. At the shelter, we noticed suspicious lumps on Laimė's body. Upon examination, it turned out to be the result of an infection with Dirofilaria rapens. This tells us that even if Laimė once had a home, she was not properly cared for there. The treatment went smoothly; the formed nodules were removed during the operation, and preventive treatment was prescribed for a year. Now, all the troubles are in the past. She hasn't mastered indoor rules yet. We don't know if she gets along with cats, but we can check if necessary.

Laimės vaizdo įrašas (video)